Vestra, SIA

Grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājums grāmatvedības ārpakalpojumam

SIA '' Sawa grāmatvedība'' Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

 • Pirmdokumentu noformēšana, pārbaude un iegrāmatošana (EKA čeki, rēķini, pavadzīmes)

 • Bankas operāciju iegrāmatošana

 • Kases operāciju uzskaite

 • Darba algu aprēķins

 • Atskaišu, pārskatu un deklarāciju sagatavošana un iesniegšana

 • Debitoru un kreditoru uzskaite un kontrole

 • Materiālo vērtību inventarizācija

 • Operatīvo pārskatu sagatavošana ( kredītiestādēm u.c.)

 • Grāmatvedības politikas izstrāde

 • Citi grāmatvedības pakalpojumi

SIA '' Sawa grāmatvedība'' papildus pakalpojumi grāmatvedība

Papildus pakalpojumi

 • Lietvedības kārtošana

 • Lietu nomenklatūras sastādīšana

 • Dokumentu noformēšana

 • Izziņu un rīkojumu sagatavošana

 • Ienākošo un izejošo dokumentu reģistrēšana

 • Darba līgumu noformēšana un uzskaite

 • Amata aprakstu sagatavošana

 • Darbinieka personīgās lietas kārtošana

Arhīva kārtošana:
No klienta saņemto dokumentu kārtošana un uzglabāšana līdz
to nodošanai klientam.

Izcenojumi

Norādītajiem izcenojumiem ir informatīvs raksturs, precīzas grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek noteiktas līguma slēgšanas
brīdī un iepazīstoties ar uzņēmuma darbības veidu.

Pakalpojumu maksa ir atkarīga no:

 • uzņēmuma darbības virziena un specifikas;

 • dokumentu skaita mēnesī (rēķini, preču pavadzīmes, bankas pārskaitījumi, čeki, kases operācijas utml.);

 • darījumu sarežģītības pakāpes;

 • darba algu aprēķina

 • darbinieku skaita uzņēmumā;

 • pamatlīdzekļu skaita, vērtības un sastāva;

 • valūtu skaita, kurās tiek veiktas saimnieciskās operācijas;

 • bankas norēķinu kontu daudzuma.

Juridiskajām personām:

Dokumentu skaits

1-1011-2021-4041-6061-100101-150151-200

Vairāk nekā 200

Maksa, EUR*

40.0060.0080.00100.00150.00200250.00Pēc vienošanas

Darbinieka dokumentācijas sakārtošana, uzsākot/pārtraucot darba attiecības

10.00 EUR*

Viena kases aparāta uzskaites pārbaude mēnesī 30 EUR

30.00 EUR*
Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana

100.00 EUR*

Konsultācijas par grāmatvedības jautājumiem**

No 15.00 EUR/h*

* Maksa norādīta bez PVN
** Konsultācijas esošajiem klientiem – bezmaksas


Pakalpojuma maksa par Gada pārskata sastādīšanu tiek noteikta kā vidējā viena mēneša maksa par attiecīgo pārskata gadu.
Par grāmatvedības pakalpojumiem iespējama vienošanās par konstantas mēneša summas noteikšanu.
Pakalpojuma maksā ietilpst atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID, Centrālajai statistikas pārvaldei un citām institūcijām.

Pieteikties grāmatvedības konsultācijai